Promillekjøring - næringstopp i Telemark

14.11.2017 20:09

Telemarks mest profilerte næringslivsmann dømt for promillekjøring men skånes i form av anonymisering i lokal media

Anonymisering

Mens andre "henges ut" med fullt navn og bilde i lokale media for nærmest bagatellmessige saker slipper denne lokale næringslivshelten unna med anonymitet i lokale medier for et såpass alvorlig straffbart forhold som promillekjøring - langt over promillegrensen. Dette stimulerer ikke akkurat rettsfølelsen! Er ikke dette det media i andre sammenhenger nettopp bruker som argument for å publisere, nemlig at denne aktuelle personen til de grader har "søkt offentligheten" slik at "allmenn interesse" tilsier offentliggjøring av navn mv? 

Promillekjøring

Men det hjelper vel i slike lokalsamfunn å være en "lokal helt". En helt som også arrangerer konferanser med samme navn! Mulig jeg har misforstått men det er vel ikke særlig heltemodig å kjøre i fylla selv om klokken er 03.30 på natten. Personen det gjelder hevder at han ikke var påvirket tiltross for at han hadde ca. 0,7 i promille altså en promille langt over promillegrensen på 0,2. Det foreligger heller ingen formildende omstendgheter da vedkommende foretok kjøringen etter å ha drukket på fest samme kveld. Det er et ganske kjent faktum at en rask dusj ikke har nevneverdig effekt på promillenivået. Det ser heller ikke ut til at oppmerksomheten kan ha vært helt på topp når han har glemt å slå på lysene midt på natten og det er derfor han blir stoppet. ..

Stor eiendomsaktør i Telemark

Det hører også med til historien at vedkommende har blitt en stor eiendomsaktør i Telemark gjennom opptakelse av skyhøy gjeld i sine selskaper og har gjennom bruk av fiffige konstruksjoner og internasjonale regnskapsstandarder lovlig "blåst" så mye "luft" inn i regnskapene sine som overhodet mulig innenfor gjeldende regnskapstandarder for å maksimere resultat og balanse. Vedkommende har også kontinuerlig blitt helte- og genierklært av både media og lokalpolitikere og har slik sett utelukkende kunnet sole seg i glansen fra kun positiv mediadekning.

I lys av dette fortoner det seg rart at den kanskje mest profilerte næringslivsmannen i Telemark for tiden, nå skal skånes og slippe unna medienes søkelys ved å oppnå anonymitet selv for alvorlige lovbrudd som kjøring i påvirket tilstand langt over promillegrensen. 

Det er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo også i forhold til media. ..

https://www.varden.no/nyheter/neringslivstopp-fikk-250-000-i-bot-for-fyllekjoring-1.2193512

Kontakt

Erlend Follegg Konsul Schjelderupsvei 15, 0286 Oslo (+47) 970 55 555 (mobil) ef@advfollegg.no