Kommentarer til artikkel i Varden i dag 27. november "Erlend Follegg kjøpte pengekrav mot seg selv på "konkurssalg"

27.11.2018 07:22

Kommentarer til artikkel i Varden i dag 27. november 2018 "Erlend Follegg kjøpte pengekrav mot seg selv på "konkurssalg"

 

Jeg har i det siste vært utsatt for noen harde og vel regisserte/koordinerte "drittpakker" med tydelige tips til både TA og Varden om diverse forhold.

 

Dette er fra ressurssterke personer som absolutt vil meg vondt og til de som leser dette og husker ca. 2,5 år tilbake er det nok ikke særlig tvil rundt hvem/hvilke miljøer som står bak disse pakkene.

 

Det er også tydelig at media har latt seg bruke og i flere tilfeller begått presseetiske overtramp i sin iver etter å bidra til å spre disse "drittpakkene".

 

Til bobestyrer Bjørn Dyrland vil jeg minne ham om at regler for god advokatskikk (RGA) også gjelder for advokater i Grenland! og at han bør være forsiktig med å uttale seg til media og særilg når han vet at grunnlaget han uttaler seg på er direkte feil noe min rapport klart underbygger. Reskontro og kontrakter viser at det er Martini og Knudsen Eiendom AS som skyldte mine selskaper penger før konkursen og ikke omvendt. Det er mulig Dyrland mener det er fritt frem å kommentere ensidige rykter og sladder fra styret/ledelse i konkursdebitor (som selv har gjort seg skyldige i forhold som er straffbare). Som det følger av mine kommentarer har diverse lovbrudd blitt foretatt av de som utgjorde styret og ledelse i skyldner (dvs. styret og ledelse i Martini og Knudsen Eiendom AS), herunder betydelig sammenblanding av privatøkonomi med selskapets midler (blant annet svært omfattende bruk av firmakort på private feriereiser i utlandet, restauranter mv og annen privat bruk, ulovlig lån i strid med asl. § 8-7 (da selskapet åpenbart ikke hadde fri egenkapital) mv. Disse lovbruddene er ikke påtalt av bobestyrer til tross for at disse må fortone seg som lett konstaterbare og i tillegg er opplyst bobestyrer av undertegnede muntlig på et tidlig stadium i bobehandlingen, mens forhold rundt Prosjektfinans AS og undertegnede er omtalt uten kontradiksjon hvilket medfører at de faktiske forholdene angitt i rapport og oversendelsesbrev er direkte feilaktige. 

 

Jeg har i dag mottatt troverdige detaljerte opplysninger (dokumentert) om at bobestyrer Bjørn Dyrland har henvendt seg til en avis og "lekket" denne rapporten uten å informere om mine grundige og dokumenterte innsigelser til sluttinnberetningen. Dette er etter min oppfatning et grovt overtramp av regler for god advokatskikk (RGA) punkt 1.3. Klage til Advokatforeningens Disiplinærutvalg vil bli utarbeidet. Det vil også bli vurdert rettslige skritt mot advokat Bjørn Dyrland for injurierende uttalelser.

 

Som nevnt i våre kommentarer (inntatt nedenfor) ble aksjehandelen ikke gjennomført, jeg hadde ikke posisjoner og følgelig heller ingen innflytelse i Martini og Knudsen Eiendom AS, jeg hadde ikke tilgang til konti, selskapets adresse var styremedlemmenes adresse i Skien, jeg hadde ingen styre- eller ledelsesverv, tok ingen avgjørelser og hadde totalt ingen innflytelse på virksomheten. Det faktum at faktura 32 (i media omtalt som "fantasifakturaen"), som vi var fullstendig uenig i og mente savnet både juridisk og faktisk grunnlag, faktisk ble utstedt og sendt ut gjennom selskapets regnskapsfører, av selskapets tidligere styre og ledelse, som på dette tidspunkt hadde fratrådt!, illustrerer at jeg/mine selskaper faktisk hadde null innflytelse. Det er derfor forstemmende når det insinueres fra bobestyrer at vår innflytelse har påvirket det faktum at fakturaen ikke ble betalt. Faktum var at det overhodet ikke var grunnlag for fakturaen. 

 

I lys av artikkelen i Varden i dag 26. november 2018 ønsker vi å gi full transparens og innsyn i mine kommentarer til Advokat Bjørn Dyrlands sluttinnberetning.

 

Denne ligger derfor vedlagt som link nedenfor. 

 

Martini Knudsen Eiendom AS kommentarer til sluttinnberetning - 30.10.2018 final - EFO.pdf (238527)

 

Av hensyn til størrelsen er ikke bilagene inntatt men kan oversendes dersom noen skulle være interessert i disse.  

 

Ta i såfall kontakt på telefon 970 55 555 eller ef@advfollegg.no.

 

 

Oslo, 27. november 2018

 

Erlend Follegg

 

Kontakt

Erlend Follegg Konsul Schjelderupsvei 15, 0286 Oslo (+47) 970 55 555 (mobil) ef@advfollegg.no